Tabora.

Ang paglalakbay ng mag ama hanggang sa lugar kung saan nakita at nakilala ni Temüjin ang.

Sa modyul na ito ay pag-aaralan ang mga panitikan ng Silangang Asya, sa araw na ito ay lalakbayin ang mundo ng dula. Tabora Mga Tauhan: Temüjin-anakniYesügei na mula sa Tribong Borjigin Yesügei-ama niTemüjin Borte-isang dalaginding na taga ibang tribo Extra: Asawa ni Yesugei Pinuno ng Tribong Merit Mga babaesa tribong Merit (3) Mga kawal 5 sa tribong Merit 2 sa tribong Borjigin.

MELCS Napaghahambing ang mga napanood na dula batay sa mga katangian at elemento ng bawat isa.

.

. Tabora. Dula mula sa bayan ng Mongolia mula sa pelikula na THE RISE OF GENGHIS KHAN ni Sergie Bordrov halaw sa Filipino ni Mary Grace.

Tabora Tauhan -Mga Tauhan- •.

. . Tabora Mga Tauhan: Temüjin-anakniYesügei na mula sa Tribong Borjigin Yesügei-ama niTemüjin Borte-isang dalaginding na taga ibang tribo Extra: Asawa ni Yesugei Pinuno ng Tribong Merit Mga babaesa tribong Merit (3) Mga kawal 5 sa tribong Merit 2 sa tribong Borjigin.

Sa panahon ng _____ pag-aaral, matinding pagsusunog ng kilay ang kailangan upang makamit ng mga mag-aaral ang inaasam na diploma. Pagsinta -Munting Pagsinta--mula sa Pelikulang Mongol: The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov-Hinalaw ni Mary Grace A.

mula sa pelikulang Mongol: The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov Hinalaw ni Mary Grace A.

Batay sa pananalita ng mga tauhan, iguhit sa frame ang.

3. 1.

mula sa pelikulang Mongol: The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov Hinalaw ni Mary Grace A. .

Wakas - matatagpuan naman dito ang kakalasan at ang kalutasan 9.
.
.

ELEMENTO NG DULA nagbibigkas ng dayalogo; Ang.

W A K A S :Nahuli at pinagsabihan sila ng Punong-gruo at pinatawag ang kanilang magulang.

Filipino 9 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Munting Pagsinta (Dula-Mongolia) Objective. ni Sergei Bordrov. Ang maikling kwento ay may tatlong bahagi.

1. Suliranin: Ang pagpili ng mapapangasawa ni Temüjin. Munting Pagsinta. Sa modyul na ito ay pag-aaralan ang mga panitikan ng Silangang Asya, sa araw na ito ay lalakbayin ang mundo ng dula. .

pptx.

tagpuan. Tabora Mga Tauhan: Temjin- anak ni Yesgei na mula.

Tinalakay ang kahulugan ng dula, pahapyaw na impormasyon hinggil sa bansang Mongolia, talambuhay ni Genghis Khan, mga mahahalagang pangyayari sa dula at kult.

.

simula C.

Sa panahon ng _____ pag-aaral, matinding pagsusunog ng kilay ang kailangan upang makamit ng mga mag-aaral ang inaasam na diploma.

.